Welkom bij Zuinigaan

Dit weblog gaat over bezuinigen, consuminderen en nog meer, want een mens is tenslotte meer dan alleen een consuminderaar, of zo je wilt een vrek. In '07 kocht ik mijn huis, in december 2018 word ik 66 jaar en mag ik met pensioen, want dan krijg ik mijn AOW. Ik heb een pensioengat van 20 jaar. Ik verkeek mij op de kosten van een koophuis en constateerde dat ik financieel vanaf mijn 66e jaar nogal krap zou komen zitten, vooral vanwege het pensioengat. Dus daar ging ik wat aan doen en op deze weblog vind je mijn berichten hierover.

woensdag 17 januari 2018

De bedelaar die diende in het leger van Napoleon

Of eigenlijk was het andersom, de soldaat die na zijn deelname aan de veldtocht(en) van Napoleon bedelaar werd.

Ik mag graag naar het programma Verborgen Verleden kijken. Afgelopen vrijdag ging astronaut André Kuipers op zoek naar zijn voorouders. Hij vond onder anderen een voorvader die met het leger van Napoleon de Russische veldtocht in 1812 had meegemaakt en als één van de weinigen deze tocht had overleefd. Van het enorme Franse leger van 680.000 soldaten overleefden maar 40.000 mannen.
Die voorvader werd later als bedelaar een aantal keren opgepakt en naar Veenhuizen gebracht. Daar in Veenhuizen was een soort "heropvoedingskamp" voor bedelaars en landlopers.
Op de beelden is te zien dat André in Rusland aan de Berezina staat en zich realiseert dat het een wonder is dat hij er is, dat zijn voorvader een van die 40 duizend mannen was die terugkeerden uit deze rampzalige veldtocht.

Een aantal jaren geleden heb ik uitgebreid zitten speuren in digitale archieven en ik heb heel veel voorouders gevonden. Heel leuk werk, als je wat kunt vinden! Overigens kon ik van de mensen in onderstaand verhaal niet heel veel vinden en ik kon niet ver terug. 

Ook ik had een voorvader die in het leger van Napoleon zat en die diverse keren in Veenhuizen zat, dus ik vroeg me af of mijn voorvader - het was de overgrootvader van mijn grootvader - ook had meegedaan met deze tocht naar Rusland. Dat blijkt niet zo te zijn, volgens mijn gegevens nam hij in 1813 dienst in het leger en heeft hij dat tot minstens tot en met 1815 volgehouden, want in januari van dat jaar zit hij volgens een aantekening van de burgerlijke stand bij de aangifte van zijn oudste zoon in het Franse leger. Zijn vader, de opa van de pasgeborene deed de geboorte-aangifte voor hem.
Destijds bepaalde loting of je  mee moest vechten in het leger van Napoleon. Je kon je ook vrijwillig melden, maar dat deden er waarschijnlijk niet zo veel. Mijn voorvader kwam in dienst omdat hij zich had verhuurd als plaatsvervanger voor  een rijke boerenzoon. Hij kreeg dus geld van die boerenzoon en daarnaast kreeg hij als soldaat soldij van de Fransen.
Daarna kwam hij terug in Leeuwarden. Hij had al 1 kind en kreeg bij terugkeer nog een paar kinderen, 3 in totaal nadat hij terug kwam. Zijn jongste kind was de grootmoeder van mijn opa. 
Vanaf zijn 47e jaar belandt hij diverse keren in Veenhuizen, nadat hij opgepakt is voor landloperij of bedelarij. 
Hij kwam uit een arm gezin en ik stel me zo voor dat deze voorvader na zijn terugkomst uit het leger nog verder aan lager wal raakte. Misschien had hij wel last van Posttraumatische Stressstoornis. Als je in het programma Verborgen Verleden ziet wat die soldaten allemaal moesten doorstaan, dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Zonder uitkering en zonder psychische hulp lijkt met me een moeilijk bestaan, geen wonder dat hij volgens de stadsbestuurders van die tijd regelmatig "heropgevoed" moest worden tot een eerzaam en ijverig burger. Hij overleed uiteindelijk op 67 jarige leeftijd in het armenhuis. Nog helemaal niet slecht voor zo'n armoedig en zwaar leven. Zijn dochter, de grootmoeder van mijn opa, werd overigens veel ouder, die werd 89 jaar en haar zoon, mijn overgrootvader, werd ook zo oud.

dinsdag 16 januari 2018

Het aflossen van de hypotheek: hoe deed ik het?

Mijn hele hypotheek is afgelost.
Hoe deed ik dat? Mijn extra aflossingen begonnen in 2010 en eindigden in 2018.

Voor onderstaand verhaal heb ik de pagina Hypotheekaflossen van deze weblog gebruikt, ik heb er zo hier een daar wat aan toegevoegd en ook wat tekst weggehaald.

Beginsituatie
In april 2007 kocht ik mijn huis. Het huis kostte €155.000,- inclusief belasting/ makelaar/ notaris/ hypotheekakte en koopakte/ inschrijving in kadaster.
De hypotheekrente bedraagt 4,55%.
Ik heb bij de aankoop van het huis een flink bedrag eigen vermogen ingelegd, namelijk €73.000 eigen geld. Dit was om de hypotheekschuld zo laag mogelijk te houden
De hypotheekschuld op 14 april 2007 was €82.000.-
Ik betaalde toen €310,91 hypotheekrente per maand.

Per jaar mocht ik 15% van het oorspronkelijke totale hypotheekbedrag boetevrij aflossen. (= €12.300,-)

Achteraf gezien was 2007 een dure tijd om een huis te kopen. De huizenmarkt werd slechter en slechter. In april 2012 is mijn huis nog ongeveer 140.000,- euro waard.

Een aantal maanden nadat ik het huis kocht, heb ik in september 2007 een grote verbouwing laten doen, ik had in mijn hypotheek geen bouwdepot opgenomen. Ik heb voor deze verbouwing €24.677,- geleend à 9.1% per jaar. Alleen al aan rente betaalde ik op dit doorlopende krediet €187,13 per maand. Schuld van het doorlopende krediet + hypotheek samen €106.766,- Maandelijks te betalen rentebedrag, zonder ook maar een stukje aflossing: €498,04

In oktober 2007 kwam ik tot de conclusie dat het een heel slechte keus was om een bouwlening af te sluiten middels een doorlopend krediet. Ik heb toen mijn hele buffer (9000 euro) ingezet en geld van mijn jongste dochter geleend om het doorlopend krediet weg te werken. Dochter kreeg een (toen) marktconforme rente voor spaargeld van 4,3% van mij. Ik heb in 2008 haar dit geleende geld terugbetaald. Eind december 2008 was de hele schuld aan dochter vereffend. Ik had op dat moment helemaal geen buffer. Met dochter had ik de afspraak, dat als ik geld nodig had, ik weer een beroep op haar kon doen.
Ik heb dus tussen oktober 2007 en december 2008  €15.677,- afgelost op de schuld die ik bij mijn dochter had.
Die ruim vijftien-en-een-halfduizend in 14 maanden lijkt heel veel, maar in die tijd leefde mijn moeder nog en die schonk mij ieder jaar 5000 euro. Dat scheelde zeker wel!

Begin 2009 had ik geen buffer meer en begon ik te sparen voor het aflossen van de hypotheekschuld, toen 82000,- euro. De hypotheekschuld bestaat uit een aflossingsvrij deel en een deel levenhypotheek.

Mijn eerste aflossing van mijn hypotheek was in 2010: €12.000,-
De volgende aflossing in 2011: €7.000,-

Begin augustus 2012 heb ik opnieuw een aflossing van €7000,- gedaan.
In oktober 2012 overlijdt mijn moeder, ik erf iets meer dan 17.000 euro en dat geld komt in 2013 vrij.

In januari 2013 heb ik €12.300,00 afgelost. Dit was het maximumbedrag dat boetevrij afgelost kon worden. Dat ik maximaal kon aflossen, lag voor een groot deel aan de erfenis.
Ook in 2014 loste ik €12.300,00 af.
Ook in 2015 heb ik afgelost, ook weer in totaal €12.300,-

Op 1 februari 2016 heb ik weer een maximale aflossing gedaan. Deze keer €10.300,- In 2016 was namelijk het aflossingsvrije deel zodanig geslonken, dat ik niet meer €12.300 euro boetevrij kon aflossen, maar 2000 minder. Ik had daarmee 15% van de levenhypotheek + de volledige resterende aflossingsvrije hypotheek afgelost.


Half januari 2017 deed ik weer een aflossing, deze keer €7.500 euro.
En nu, in januari 2018 dus het allerlaatste stukje: 900 euro. 

Zoals je ziet, het ik in 2010, in 2011 en 2012 niet maximaal afgelost. Het lukt niet altijd om zo veel over te houden dat nodig is om op het maximale bedrag te komen. Maar alle beetjes helpen! Ook 7000 euro helpt om de maandelijkse hypotheekrente omlaag te krijgen.
En het leuke is, dat na verloop van tijd een sneeuwbaleffect ontstaat. Eerst betaal je heel veel hypotheekrente, dat bedrag wordt steeds lager en daardoor houd je meer over.

Ik heb dus nu beschreven hoeveel ik steeds afloste. Ik ben gewoon jarenlang heel zuinig geweest. Als je wilt weten hoe ik er in slaagde om steeds zo veel geld over te houden, dan kun je het beste mijn hele blog lezen.

maandag 15 januari 2018

Wil je toch niet weer terug?

Eind september vorig jaar stapte ik over naar de nieuwe energieleverancier en de levering van de energie ging maanden later, namelijk op 6 januari in. Ik had na 20 september 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen. Dat is wettelijk zo geregeld. Je mag je bedenken en dan melden dat je toch niet naar de nieuwe leverancier wilt overstappen. Als je later van de nieuwe leverancier af wilt, dan moet je een boete betalen wegens contractbreuk.
Het contract lag dus vanaf  4 oktober 2017 vast.
Afgelopen vrijdag belde iemand namens de oude leverancier. Ze zag dat het oude contract per 6 januari beëindigd was en stelde de vraag of ik toch nog niet terug wilde of wilde blijven.
Mijn antwoord was of de oude leverancier mij dan ook dit jaar €220 bonus kon geven en daarnaast de 2x 50 euro kon betalen die ik zou moeten ophoesten wegens contractbreuk?
Nou nee, dat was niet mogelijk!
Dan was het voor mij duidelijk, ik ga niet weer terug, misschien over een jaar, maar eerder niet.
Ik vond het heel verbazend om bijna 4 maanden na de overstap nog een telefoontje te krijgen met de vraag of ik mij toch niet wilde bedenken!

Ik dacht er later nog eens over na, maar misschien was het zo dat de oude leverancier niet begin oktober, maar pas heel laat op de hoogte gesteld is van mijn overstap, misschien dachten ze daar dat ik nog in mijn bedenktijd zat en dat ik zonder boete nog weer terug kon?

zondag 14 januari 2018

Gas- en stroomverbruik afgelopen week

Het was een koude week, deze afgelopen week. Ik schreef een week geleden al dat ik verwachtte dat het gasverbruik zou toenemen, nou dat was ook zo!

Mijn gasverbruik in de afgelopen week: 25,1 m3.
In de week ervoor was mijn verbruik 19,6 m3 en toen was ik door vakantie meer thuis dan in de afgelopen week!

Mijn stroomverbruik was: 13 kWh, in de week ervoor was mijn verbruik 11 kWh.

Kosten van mijn verbruik deze week, uitgaande van 63 cent per m3 gas en 20 cent per kWh: €18,41.
En zoals altijd: dit zijn alleen de verbruikskosten, de overige kosten komen door nog bij.

Het allerlaatste stukje hypotheek

In oktober ging mijn hypotheek over van de Direktbank naar Florius. De Direktbank hield op te bestaan, ik kreeg een ander leningnummer en er veranderde een heleboel.

Ik had een enorme weerzin tegen die verandering. Waarom moesten ze nu nèt voordat ik mijn laatste stukje hypotheek zou afbetalen, zo nodig alles op zijn kop zetten? Ik houd er erg van dat alles bij het oude blijft en vind verandering helemaal niks.
Angsten en twijfels kwamen op. Misschien lukt het allemaal helemaal niet bij dit nieuwe bedrijf en kan ik dit laatste bedrag wel helemaal niet betalen.
Ja, zo'n sufmuts ben ik dan soms ook wel weer!
Ik had de papieren in huis en deed er verder niets mee.
Dat kwam nog wel. Ik hield vast aan mijn oorspronkelijke plan om in januari de laatste 900 euro te betalen en dan was het huis helemaal van mij, ik schoof dus het regelen van de laatste betaling voor mij uit.

Oudste dochter vroeg mij er op nieuwjaarsdag naar en vroeg of ik al iets gepland had voor de aflossing. Ik had er nog steeds niet naar gekeken en dat moest nu toch echt maar eens!
Ik overwon mijn drempels ten opzichte van Florius en regelde het.
En nu ben ik dus HYPOTHEEKVRIJ!!!!!

En hoe ik mij nu voel?
Het is heel onwerkelijk, zo zonder hypotheek.
Het verschil tussen een hypotheekschuld van 900 euro en hypotheekvrij is naar mijn gevoel ook erg klein. Vorig jaar, toen ik €7500,- afloste, voelde ik mij veel meer opgetogen: bijna klaar, bijna afgelost. Dit laatste beetje stelt in mijn beleving zo ongeveer niets voor en voelt ook niet feestelijk.
Een beetje "gewoon".
Volgens oudste dochter moet ik een feestje gaan vieren, omdat het huis nu helemaal van mij is.
Ik ga mezelf al trakteren op een nieuwe mobiele telefoon, een laptop (mijn allereerste) en navigatieapparatuur voor in de auto.  Allemaal vanwege het feit dat ik hypotheekvrij ben.
Ik denk nog na over meer feest!

Ik ben er overigens nog niet, want ik moet nog uit het hypotheekregister. Hoe je dat doet, dat weet ik niet, ik ga het vragen aan de hypotheekadviseur. Het is vast niet heel moeilijk.

zaterdag 13 januari 2018

35 euro per week - flink uit de hand gelopen!

De afgelopen weken waren hamsterweken bij de AH. Ik pakte nog een staartje mee van de hamsterweek t/m 7 januari en heb in de afgelopen week volop gehamsterd.
Soms gaat dat zo!
In onderstaand lijstje heb ik een H gezet achter de hamsteraanbiedingen, waarbij gold dat ik 2 kocht voor de prijs van 1.  Je mocht combineren, vandaar rijstepap en vla en bijvoorbeeld ook 3 potjes rabarber en 1 potje tuinbonen.

6 -13 jan '18
*=aanbieding, @=afgeprijsd, GTA=geld terug actie WAAR PRIJS
Voeding
bananen, 7 stuks. AH 0,99
4x 20+ smeerkaas, 150 gr.* AH 2,36 H
belegen Goudse kaas, ca 1100 gr.* AH 5,99 H
sandwichspread, 2 potjes* Coop 2,00
babyvoeding AH 0,93
roomkaas, 2 bakjes Coop 1,30
vleesvervangers, 3 pakken* Coop 5,00
courgettes, 2 stuks* Coop 1,00
puntpaprika's, 2 x 2 stuks* AH 1,79 H
prei, 780 gram* AH 0,79
tuinbonen, potje à 355 gr.* AH 0,66 H
2 blikken tomatenstukjes  AH 0,88
2 pakken pastasaus * AH 1,00 H
2 x 500 grams pakken fusilli *,  AH 0,79 H
gerookte haring, 3 stuks AH 1,90
rabarbercompote, 3 potjes à 360 gr.* AH 1,65 H
kwark, 500 ml Coop 0,69
rijstepap*, 1 liter AH 0,75 H
vanillevla*, 1 liter AH 0,66 H
Snacks
crackers Coop 0,99
chocolade, melk met hazelnoten, 2 repen* Coop 1,00
Dranken
melk, 2 liter Coop 1,39
Kat
kattenvoer, zakjes met zachtvoer, 2 dozen* AH 4,34 H
kattenvoer, zachtvoer en brokjes* AH 3,44 H
Verzorging
toiletpapier, 2x 16 rollen* AH 9,59 H
TOTAAL 51,88

Als je de uitgaven voor de kat en het toiletpapier buiten beschouwing laat, dan valt het best mee trouwens, dan kom ik op €34,51 en daarvoor heb ik voor mijzelf weer flink wat voorraad gekocht.

Wel veel kaas, ruim een kilo en op zich is dat nogal verleidelijk, want als er veel kaas in huis is, heb ik de neiging om er veel van te gebruiken, maar ik heb me voorgenomen me in te houden en lang met deze hoeveelheid te doen.

Ik heb weinig fruit gekocht, dat komt vooral omdat ik op mijn werk vrij veel fruit kreeg. Er waren veel mandarijntjes over van de Nieuwjaarsactiviteiten. Zonde om weg te gooien. Daar heb ik op mijn werk van gegeten en ik nam ook nog een mee naar huis.

vrijdag 12 januari 2018

Vegetarische vrijdag - wat zal ik nu weer verzinnen om te eten?

Sinds een paar maanden eet ik vrijwel uitsluitend vegetarisch. Een enkele keer eet ik nog wat vis, bijvoorbeeld haring, maar verder is het allemaal vegetarische kost.

Ik vind het als "nieuwbakken" vegetariër soms best moeilijk om te verzinnen wat ik ga eten. Vroeger gebruikte ik regelmatig rookworst in stoofschotels en spekjes of salami in andere gerechten. Daar ben ik helemaal mee opgehouden.

Nu gebruik ik heel vaak kaas, te vaak misschien wel. Ik eet bijna altijd kaas door de pasta, op wraps, door stamppotten. Het nadeel van kaas: kaas is heel vet en de productie van kaas geeft een vrij hoge milieubelasting. Ik vind dat ik wat moet minderen met kaas en af moet wisselen met andere bronnen van eiwit.

Verder eet ik vaak peulvruchten, hoewel ik lang niet alle peulvruchten lekker vind. Witte bonen, kikkererwten en linzen vind ik wel lekker, als dat niet iedere dag hoeft. Ook kidneybonen gaan er wel in.  Tempe en tofu zijn ook op basis van peulvruchten. Tempe vond ik vroeger, ruim 35 jaar geleden, erg lekker, maar nu niet echt meer. Tofu is wat dat betreft beter, dat is van zichzelf vrij smaakloos en daar kun je smaken zoals sojasaus en sambal aan toevoegen om het lekker te maken.

En verder? Zo nu en dan een vleesvervanger, dat is een kwestie van ontdekken wat ik lekker vind. Er zijn soorten die ik niet te pruimen vind, bijvoorbeeld pompoenburgers, dus die koop ik niet meer.

Het leuke is dat ik kort geleden ontdekt heb dat de Vegetariërsbond op hun site gratis recepten en tips publiceert.

donderdag 11 januari 2018

Een bijzonder bericht over een initiatief van winnaars van de Postcodeloterij

Ik schreef kort geleden over loterijen en ik kwam leuk nieuws tegen dat ik graag met jullie wil delen (NOS).
In Eastermar, een dorp in Friesland, was een grote prijs van de postcodeloterij gevallen.
273 inwoners (dit is een kwart van de inwoners) van dit  dorp wonnen samen vele miljoenen, netto €55.000 euro per lot. Nu heeft één van de winnaars bedacht dat de prijzen het beste gedeeld kunnen worden met diegenen die niets gewonnen hebben. De reden is dat het verschil tussen arm en rijk niet enorm vergroot moet worden.
Nynke de Jong, diegene dit dit plan bedacht, wil een soort fonds maken waarin alle winnaars geld in kunnen stoppen. Dit geld moet dan besteed worden aan leuke dingen voor alle bewoners en met name voor kinderen.

Lees ook hier, in een artikel van de Leeuwarder courant (als je Fries kunt lezen)

Ik vind het een geweldig idee!

woensdag 10 januari 2018

Zonder aardgas, hoe gaan we dat doen dan?

Het streven van de overheid is om binnen een aantal jaren helemaal aardgasloos te zijn.  Hoeveel jaar?
Niet eens zo lang! Rond 2050 of zo.
En nu, na de aardgasaardbeving van afgelopen maandag, is de roep voor het versneld dichtdraaien van de aardgaskraan heviger dan ooit.

Ik heb geen idee hoe men dat wil aanpakken. Er zijn nu al wel huizen zonder gasaansluiting, die energieneutraal gebouwd zijn, maar dat is maar een klein deel van de nieuwe woningen in Nederland.  Tweederde wordt nog gewoon op het gasnet aangesloten.
Ik douche op gas, ik was af met gas verwarmd tapwater, ik kook op gas en ik verwarm mijn huis met aardgas en dat doen de meeste mensen. Misschien dat niet iedereen kookt op gas, het elektrisch koken is in opkomst en ook het stoken met hout- of pelletkachels neemt toe. Dat laatste trouwens tot verdriet van astma- en COPD-patiënten. Pelletkachels en zeker houtkachels stoten veel meer fijnstof uit dan verwarming op aardgas of stroom.

Als we 2050 zouden willen halen, dan zouden er vanaf nu per maand 17.000 tot 18.000 huishoudens moeten stoppen met aardgas. Dat is veel!
Het overstappen van gas naar andere manieren van verwarmen en warm tapwater lijkt mij een dure grap! Hoe doe je dat in huurhuizen en hoe doe je dat in je bedrijf? En doen mensen dat op eigen initiatief?
Het lijkt mij dat de overheid, die vele miljarden verdiend heeft met het Groningse aardgas (tot en met 2017 in totaal 288 miljard euro), wel met subsidies mag bijspringen als we in Nederland in 2050 helemaal geen Gronings gas uit de bodem willen  halen, want dan moet er nog heel wat gebeuren!

Heb jij een aardgasaansluiting en heb je plannen voor een alternatief?


dinsdag 9 januari 2018

En toen golfde de vloer onder mijn stoel ....

en schudden de boekenkasten van mijn dochter.

Gistermiddag was er weer een aardbeving! Ik was op mijn werk en ineens schudde ik op mijn stoel en mijn collega merkte dat haar beeldscherm  heen en weer bewoog. Onder ons trilde de vloer. Absoluut niet fijn als je op de 2e verdieping zit!
Doodeng!
Bij mijn dochter schudden de boekenkasten en viel een fotolijstje bovenop de kast bijna naar beneden.
Tot nu toe heeft het gebouw waarin ik werk de diverse aardbevingen goed doorstaan, behalve hier en daar wat scheuren in de ramen, maar wat als er in de fundering iets definitief misgaat? En dat geldt voor alle gebouwen die in Groningen in het aardbevingsgebied staan! Nu is de stad Groningen aan de rand van het gaswinningsveld, maar ook daar heb ik al wel 3x een aardbeving meegemaakt.

Hoogleraar geologie Manuel Sintubin weet nu niet meer zo zeker of het dichtdraaien van de gaskraan nieuwe zware aardbevingen voorkomt. Misschien zijn we dat punt al voorbij. De aardbevingen, er waren er de afgelopen tijd meerdere in dit gebied, vinden namelijk plaats in een gebied waar geen gas meer wordt gewonnen. En desondanks vindt er dan toch een zware aardbeving plaats!
Het idee dat er nog meer bevingen kunnen volgen, vind ik heel naar!

maandag 8 januari 2018

Voorlopige aanslag belastingdienst

Ik ontving een mailtje. Op MijnOverheid stonden 2 berichten over voorlopige aanslagen van de belastingdienst. Voordat ik ze opende vloekte ik eventjes: helemaal vergeten dat ik die een jaar geleden ook kreeg. Ik heb vorig jaar op de voorlopige aanslag voor 2017 een heleboel geld betaald aan de belastingdienst!
In totaal 586 euro.

Au! Moet dat nu weer?
Maar nee, dat hoeft dit jaar niet, ik krijg geen voorlopige aanslag omdat ik dit jaar mijn AOW in gaat. Daarom kan de belastingdienst niet bepalen wat de hoogte zou moeten zijn van de voorlopige aanslag. Dus geen voorlopige aanslag voor mij!

Ik vind het prima, ik hoef voorlopig nog niet te betalen en ik zie volgend jaar in maart/april wel hoe veel ik dan mag moet betalen.

Wat wel prettig is van die 586 euro die ik vorig jaar in februari betaald heb, is dat ik waarschijnlijk bij de definitieve aanslag dit jaar minder hoef te betalen.

zondag 7 januari 2018

Gas en stroomverbruik in de eerste week van het nieuwe jaar

Het was een energiezuinige week, deze afgelopen week. Ondanks dat ik vakantie had, heb ik weinig gas verstookt en ook weinig stroom verbruikt. Waarschijnlijk was dat omdat het relatief warm was voor de tijd van het jaar. Het wordt de komende dagen kouder, dan zal het gasverbruik wel weer wat toenemen.

Mijn gasverbruik in de afgelopen week: 19,6 m3.
In de eerste vakantieweek was mijn verbruik 25,3 m3.

Mijn stroomverbruik was: 11 kWh, in de eerste vakantieweek was mijn verbruik 16 kWh.

Kosten van mijn verbruik deze week, uitgaande van 63 cent per m3 gas en 20 cent per kWh: €14,55.

Levering energie is ingegaan!

Gisteren is de levering ingegaan van de nieuwe energieleverancier. Ik neem zo duurzaam mogelijke energie af en hoop daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame aarde.
Ik heb nog geen verzoek gekregen om mijn meterstanden door te geven, maar ik heb ze gisteren wel genoteerd. Sinds mei dit jaar een slimme meter, zou het zo zijn dat de oude leverancier en de nieuwe leverancier de meterstanden uit kunnen lezen?

Ik ben benieuwd naar de afrekening van de oude leverancier.
Zou ik nog geld terugkrijgen of moet ik bijbetalen?
Ik verwacht dat ik een bedrag terug krijg.
Vorig verbruiksjaar verbruikte ik 538 gas en 1083 stroom en dat kostte mij in totaal €418,35, dat is inclusief vaste leveringskosten, netwerkkosten en belastingen (daarbij is een welkomstbonus van €220, -verrekend).  Ik had 600 euro betaald en ik kreeg €181,65 terug. Opvallend detail: van die €418,35 moest de energieleverancier €377,88 afdragen aan de Netwerkbeheerder Enexis.

Nu is het niet zo dat de energieleverancier maar 418,35 - 377,88 =  40,47 ontving voor geleverde gas en stroom, nee de overheid zorgt voor vermindering energiebelasting. In 2016 bedroeg deze vermindering € 376,08. 
In feite was dus mijn rekening voor vastrecht en levering en netwerkkosten (inclusief belastingen) dus het volgende bedrag: (418,35 + 220 + 376,08 = ) €1014,43
De overheid zorgde voor vermindering energiebelasting € 376,08 en de energieleverancier zorgde voor een overstapbonus van €220,- waardoor ik €418,35 betaalde.
Eigenlijk een knap ingewikkelde berekening, waarbij ik wil signaleren dat de vermindering energiebelasting omlaag gaat!
Jarenlang was deze vermindering energiebelasting, ook wel heffingskorting, tussen 370 en 390 euro, maar in 2018 krijg je nog maar € 308,54

Ik heb in 2017 betaald: €608,- op voorschotten en mijn verbruik over 2017  is 530 m3 gas en 700 kWh stroom. Omdat ik een vol jaar energie heb afgenomen, wordt in de eindafrekening een welkomstbonus van 225 euro + een heffingskorting (vermindering energiebelasting) van € 373,33 verrekend.

Door het systeem van welkomstbonussen bij overstap, is de levering van stroom en gas voor mij heel goedkoop, logisch dat ik over een jaar weer overstap naar een andere gas- en stroomleverancier!

zaterdag 6 januari 2018

35 euro per week - heel ruim binnen budget!

De afgelopen week heb ik weinig uitgegeven, zeker als je ziet dat ik ook nog €4,58 uitgegeven heb aan katten-eten. De conclusie mag zijn dat ik vooral op voorraden geleefd heb. Op zich is het heel goed om zo nu en dan wat voorraad op te maken, dat schept ruimte in voorraadkast, koelkast en vriezer.

Toch heb ik wel nieuwe voorraad aangeschaft. De 30+ kaas, de peren, de broden, de halvarine, de olie en de kattenbrokjes heb ik nog niet gebruikt.

30 dec '17 - 6 jan '18
*=aanbieding, @=afgeprijsd, GTA=geld terug actie WAAR PRIJS
Voeding
peren* AH 0,68
2 hele volkorenbroden AH 2,38
kaas, extra belegen, 500 gr AH 3,88
kaas 30+ , 254 gram,* @ AH 1,41
halvarine AH 0,69
rucola AH 1,49
pastasaus, 2 pakjes* AH 1,00
zonnebloemolie, 1 liter AH 1,29
roomkaas, 2 doosjes AH 1,30
2 literpakken vla* AH 1,35
Snacks 0,00
Dranken
melk, 2 liter AH 1,39
Kat
2 pakken kattenbrokjes AH 4,58
Verzorging  0,00
TOTAAL 21,44

Meestal koop ik bij 2 halen 1 betalen acties of 50% voordeel mijn voorraad in, zodat ik voor noodgevallen altijd wat in huis heb.

Ben jij blij met je voorraad?

vrijdag 5 januari 2018

Vegetarische vrijdag - wat kun je het beste eten als je parttime vegetariër bent?

Als je af en toe vlees eet, wat kun je dan het beste eten?

Volgens milieucentraal kun je het beste kip eten. Kip geeft van alle vleessoorten de minste milieubelasting. Milieucentraal: 1 kilo kip kost 2 kilo plantaardig voer, 1 kilo vlees van een melkveekoe 19 kilo. Er moet dus veel meer plantaardig voer verbouwd worden voor rundvlees dan voor kip.
Als je dan kip eet, kies dan voor een kip die op een zo diervriendelijk mogelijke manier gefokt is en geen plofkip. Die plofkip is dan misschien wel heel goed voor het milieu, want het is in feite een kuiken dat in hoog tempo groot gegroeid is. Zeer economisch, het kost weinig tijd en relatief weinig voer voordat je het beest kunt slachten.
Wat betreft diervriendelijkheid is dit om te huilen.
Beter niet!

Wat verder?
Insecten zijn ook een mogelijkheid, ik citeer Milieucentraal:
Insecten zorgen voor minder milieubelasting dan rund of varken. Ze zijn koudbloedig en nemen daardoor voer op een efficiëntere manier op dan warmbloedig vee. De kweek vergt bovendien minder ruimte. Daarom kunnen insecten de milieubelasting van onze voeding kleiner maken.
Aan de andere kant zorgen insecten, zoals de meelworm die nu op de markt is, voor meer uitstoot van broeikasgas dan de meeste plantaardige vleesvervangers, onder meer doordat bij de kweek warmte nodig is en insecten net als andere dieren plantaardig voer nodig hebben, dat niet één op één in eiwit wordt omgezet. Er treedt altijd verlies op. De klimaatbelasting van meelwormen ligt in de buurt van die van eieren en kip.

Ik heb nog nooit insecten gegeten, maar insecten schijnen wel een eiwitbron voor de toekomst te zijn.

Ben jij een parttime vegetariër of flextariër? Wat eet je op de dagen dat je wel vlees eet?

donderdag 4 januari 2018

Meedoen aan een loterij? Als je verstandig bent, dan doe je het niet!

Als je wilt besparen, dan kun je beter niet meespelen in loterijen. 
Waarom?
Gemiddeld legt iedereen véél meer in dan dat er aan prijzen binnen uitgekeerd wordt. 
 Dat komt onder anderen omdat een loterij volgens de Nederlandse wet tenminste 50% van de inleg af moet staan aan goede doelen. Daarmee is die al de helft van het geld verdwenen. Weliswaar aan goede doelen, maar daarvan worden geen prijzen uitgekeerd.
Ook is het zo dat die medewerkers van de loterijen een mooi inkomen moeten hebben uit deze inleg. Want je denkt toch niet dat het vrijwilligerswerk is, daar bij die postcodeloterij of de staatsloterij?
En wat denk je van de reclame, ook dat kost geld!
De kansen om iets te winnen zijn erg klein. En ondertussen betaal jij steeds weer je inleg. Mijn advies, doe het niet, doe iets anders met je geld!
En wil je graag goede doelen steunen, je kunt je doelen ook zelf uitkiezen en dat niet door een loterij laten doen!

Wat is de kans dat je de hoofdprijs wint?
Bij de Lotto 1 op de 49.000.000 (49 miljoen)
Bij de Staatsloterij is de kans 1 op de 4.400.000
En bij de postcodeloterij 1 op de 240.000. Bij deze laatste loterij zit wel een addertje onder het gras. Je hebt dus kans dat je die prijs moet delen met een heleboel mensen in jouw straat. Op die manier blijft er niet heel veel over.
Overigens ontvang je ook niet het hele bedrag, nee je betaalt over je prijs ook nog eens 29% kansspelbelasting!
Bron: tv programma Kassa. 

Ik speel zelf al wel 35 jaar niet mee met een loterij. Ik heb destijds ongeveer een jaar meegespeeld en er toen een punt achter gezet. Mijn ervaring was dat de loterij veel meer kostte dan hij opleverde. Ik geloofde er niet meer in dat ik ooit zo veel mazzel zou hebben om een grote prijs te winnen.

Speel jij mee in een loterij? En hoop je nog steeds dat je een grote prijs wint?

woensdag 3 januari 2018

Maandbedrag energie verhoogd!

Toen ik het energiecontract, dat op 6 januari ingaat, afsloot, was het advies van de leverancier om het maandbedrag op 65 euro te zetten.  Ik was wat eigenwijs en vond dat 50 euro wel genoeg was om de kosten te dekken.
Tot nu toe heb ik in het afgelopen jaar ongeveer 530 m3 gas verbruikt en 700 kWh stroom.
Als ik dat verbruik invoer op een vergelijkingssite, dan kom ik bij de goedkoopste aanbieder uit op een maandbedrag van €37,03. Dat is dan inclusief een welkomstkorting.

In de afgelopen tijd waren er nogal wat berichten over het duurder worden van de energie. Huishoudens zouden in het komende jaar honderden euro's meer kwijt zijn aan energie. Bovendien begin ik ergens in de herfst van 2018 waarschijnlijk aan mijn pensioen. Concrete afspraken over dit pensioen moeten nog gemaakt worden, maar waarschijnlijk ben ik vanaf november, het moment dat het echt kouder wordt, niet meer aan het werk en dat betekent dat ik waarschijnlijk vaker thuis ben en dus meer gas ga verbruiken.
Ik word met het ouder worden kouwelijker en dus leek het mij verstandig om toch het maandelijkse voorschot een beetje op te hogen en te zorgen dat ik over een jaar niet bij hoef te betalen.
Met ingang van februari ga ik 60 euro per maand betalen, zodat ik in totaal 100 euro meer aan voorschot betaal dan dat ik eerst van plan was.

dinsdag 2 januari 2018

Smeren

Afgelopen zaterdag stond er in de Volkskrant een artikel over smeren.   (de link werkt helaas alleen voor mensen met een abonnement)   
Smeren met crèmes, scrubs, make-up removers, tonics, deodorants en dergelijke.
Volgens een onderzoek veroorzaakt smeren meer klachten, dan dat het smeren klachten verhelpt.
Smeren is volgens deze studie de belangrijkste oorzaak van puistjes, bultjes, een vette of juist droge, jeukende huid.
Huidarts Jetske Ultee raadt volgens het artikel patiënten aan om  bij klachten maar even niets te smeren. Dat helpt vaak om de huid te herstellen.
Het verstandigst is om de huid met rust te laten. Je huid heeft van nature een goede beschermlaag en die beschermlaag beschadig je door smeersels en tonics.
In plaats van die beschermlaag gewoon zijn werk te laten doen gaan we "de 'goede' bacteriën wegjagen met zeep en het vetlaagje afbreken met geparfumeerde en alcoholhoudende crèmes. 'Dat grenst aan het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel', foeterde de Duitse dermatoloog Yeal Adler in haar bestseller De huid."(citaat uit het artikel)
Nog een citaat "Alleen al voor het herstel van de gezonde bacteriën heeft het lichaam circa vier weken tijd nodig. Maar die kans krijgt de huid helemaal niet. Want de Nederlandse vrouw gebruikt (volgens Ultee) dagelijks negen tot twaalf verschillende huidproducten per dag. Veelal rijkelijk voorzien van zeepachtige ingrediënten, alcohol en parfum - met alle gevolgen van dien. En vergis je niet. Irriterende stoffen komen niet alleen uit de fabriek. Ook natuurlijke, plantaardige stoffen als lavendel, eucalyptus, mint en tea tree olie kunnen huidirritaties (jeuk, pukkels, droge huid) oproepen. 'Met een beetje pech smeer je jezelf extra rimpels aan', aldus Ultee."

Omdat ik al vanaf mijn babytijd huidproblemen heb, met regelmatig eczeem en ander ongerief, was ik mij sinds ongeveer 30 jaren niet meer met zeep en gebruik ik vrijwel geen smeersels.
Alleen voor mijn oksels wil ik nog wel eens een beetje zeep gebruiken, maar verder niet. Ik heb in mijn pubertijd deo's gebruikt waardoor mijn huid helemaal open ging, mijn oksel was één grote wond. Natuurlijk gebruikte ik daarna zo'n deo nooit weer!
Ik was me dus met water en verder niets. Als ik in de winter een droge huid krijg op mijn benen, waardoor jeuk ontstaat, dan wil ik nog wel eens (op advies van de huisarts) een beetje smeren met een vettige crème. Niet vaak, 1 keer per week is wel genoeg.

Wanneer moet je wel smeren en wordt dit ook door huidartsen aangeraden? Dat moet als je in de zon komt, want de huid kan niet goed tegen de straling van de zon. Die straling beschadigt de huid en zorgt op termijn voor huidkanker.

En weet je wat het leuke is? Niet smeren kost je helemaal niets! Geen uitgaven voor dure crèmes die je de eeuwige jeugd of een stralende huid beloven, maar die dat helemaal niet waar kunnen maken, integendeel, veel mensen krijgen er juist huidirritaties van.

Met niet smeren zorg je goed voor je huid èn je portemonnee! Het niet smeren kost je gewoon geen cent!

Wist jij dat huidverzorgingsproducten, ook de dure(!!!) over het algemeen heel slecht zijn voor je huid?

maandag 1 januari 2018

Kledingaankopen in het afgelopen jaar

Ik was benieuwd hoeveel kleding ik in het afgelopen jaar gekocht had, dus dat ben ik gaan nazoeken. Ik schrijf sinds begin 2008  alle uitgaven op in mijn excelsheet, dus het was heel gemakkelijk om de uitgaven terug te vinden. Dit is mijn lijstje:

3 badpakken
1 wintertrui
1 lange broek
10 slipjes
5 hemden
2 pyjamabroeken
1 nachthemd
2 sjaals
3 paar sokken
1 t-shirt
1 fleece-jasje


In totaal gaf ik uit: 376 euro. Dat is dus ruim een euro per dag en dat is meer dan ik in de afgelopen 10 jaar uitgegeven heb. Ik heb nog eens even teruggekeken naar andere jaren, en 376 euro is voor mij relatief  echt veel. In 2009 gaf ik €102,87 uit en in 2011 was dat €144,73. Toen kocht ik nog veel tweedehands, dat doe ik nu niet meer.

Voor de geïnteresseerden de volledige lijst van uitgaven per jaar vanaf 2008.

2008 273,94
2009 102,87
2010 242,34
2011 144,73
2012 253,57
2013 239,61
2014 197,52
2015 291,94
2016 281,11
2017 376,00

Wat zijn mijn plannen voor het volgende jaar?

Ik heb voorlopig genoeg onderkleding, want daar heb ik in de afgelopen jaren veel van gekocht. Ook zit ik ruim in de lange broeken, nachthemden en pyjamabroeken.
Wat ik wel (weer) ga kopen: badpakken en een nieuwe winterjas.

zondag 31 december 2017

Gas- en stroomverbruik in de afgelopen week

Op de allerlaatste dag van 2017 weer mijn gas en stroomverbruik van de afgelopen week.
Het was aan het verbruik te merken dat ik kerstvakantie had en meer thuis was dan anders en ook feestverlichting aan had, want zowel gas- als stroomverbruik zijn hoger dan gewoonlijk.

Mijn gasverbruik in de afgelopen week: 25,3 m3. In de week voor de vakantie verbruikte ik 19,7 m3.
Mijn stroomverbruik was: 16 kWh. In de week voor de vakantie was dit 12 kWh.

Kosten van mijn verbruik deze week, uitgaande van 63 cent per m3 gas en 20 cent per kWh: €19,14.

Een fijne en gezonde jaarwisseling en een goed 2018!

Ik wens al mijn lezers een rustige, maar gezellige jaarwisseling en een voorspoedig 2018!
Officieel mag vuurwerk afsteken pas op 18:00 uur op oudejaarsavond en tot  2:00 uur op nieuwjaarsdag, maar er zijn mensen die niet zo lang kunnen wachten.
Andere jaren werd hier altijd intensief geknald, zo erg dat ik in 2015 geklaagd heb bij het meldpunt vuurwerkoverlast. Vorig jaar viel het mee en ook dit jaar valt het erg mee en viel er dus ook helemaal niets te klagen. Veel beter, want ik weet niet hoeveel ik met klagen bereik.
Ik vind het wel prettig dat het rustiger is, vooral voor de kat die dat geknal heel naar vindt. Ik durf haar bij veel geknal ook niet meer naar buiten te laten, te bang dat ze een doodsschrik krijgt!

Gisteren viel er weer eens een dodelijk vuurwerkslachtoffer en er waren kinderen getuige van dit ongeluk. Heel vreselijk! Onvoorstelbaar dat je je buurman of vader dood ziet gaan bij het illegaal afsteken van vuurwerk.
Het lijkt wel of het normaal is dat er bij vuurwerk doden vallen, net als in een oorlog. Daar vallen nu een keer ook doden, dat hoort bij oorlog. Iemand anders heeft misschien meer geluk en ontspringt de dans.
Wat is dit voor waanzin? Kiezen we met ons allen vrijwillig voor een soort oorlogssituatie, waar mensen gewond raken aan handen, ogen of doof worden door een ongelukkig terecht gekomen projectiel?
Willen we dat?
Wat mij betreft niet!

Hopelijk is de vuurwerkellende over een aantal jaren van de baan en gaat iedereen zonder ongelukken of verwoeste levens een nieuwe jaar in!

Wat wens ik voor 2018?
Gezondheid, vrede, geluk en voorspoed voor iedereen.
Maak er een mooi jaar van!

zaterdag 30 december 2017

35 euro per week - veel gekocht, maar toch binnen budget

Dan vraag je misschien: wat kocht je dan allemaal?
Nou, 8 liter melk, waarvan 4 houdbare voor de voorraad,
kilo's groentes: uien, courgette, bleekselderij, wortelen, champignons, paprika's
3 potten beleg (3 halen, 2 betalen), ook voor de voorraad
900 gram verse olijven
Die laatste zijn vooral bedoeld voor oudejaarsavond, als tegenhanger voor alle zoetigheden. Mijn dochters en ik zijn er gek op, dus die komen wel op!

  23 - 30 dec. 2017
*=aanbieding, @=afgeprijsd, GTA=geld terug actie WAAR PRIJS
Voeding
bananen, 4 stuks Aldi 0,83
pindakaas, chocopasta + jam* AH 3,59
roombrie Aldi 0,89
bieslook AH 1,39
champignons, 250 gram AH 0,57
winterwortelen, 1 kg AH 0,87
uien, 2 kg* AH 0,89
bleekselderij, struik Aldi 0,69
courgette Aldi 0,59
paprikamix, 500 gr. AH 1,39
crème fraîche AH 0,69
crème fraîche Aldi 0,69
mayonaise, 2x 500 ml* AH 1,29
yoghurt, 0,5 liter AH 0,45
Snacks 0,00
chocolade met hazelnoten* AH 1,12
kerstkoekjes @ AH 0,95
olijven, vers, 3 doosjes* AH 6,00
crackers AH 0,57
Dranken
melk, vers, 4 liter AH 2,78
melk, 4 liter houdbaar* AH 2,24
Kat
Verzorging
TOTAAL 28,48

De crème fraîche, bieslook en mayonaise zijn voor een aardappelsalade die ik gemaakt heb en nog ga maken. Op 2e kerstdag had ik voor het kerstdiner een Duitse aardappelsalade gemaakt (ca 1500 gram. Dat was voor 6 volwassenen en 2 kinderen. De salade viel goed in de smaak,  mijn kleinzoon stopte de aardappelstukjes met smaak in zijn mondje, voor morgen staat er nog weer een op het menu.

Binnenkort maar weer eens mijn voorraad brood en kattenvoer aanvullen. Het mag wel weer eens.
Het is altijd fijn om voor noodgevallen (gladheid, griep of ander ongerief) voldoende in huis te hebben.

vrijdag 29 december 2017

Vegetarische vrijdag - veganistische pannenkoeken (zonder ei dus)

Sinds half oktober schrijf ik iedere vrijdag een stukje over vegetarische voeding. Ik heb zelf vlees, vis en vogels (nog?)niet helemaal afgezworen en eet dus niet strikt vegetarisch en al helemaal niet volledig veganistisch, maar ik vind het leuk om over de mogelijkheden en voordelen van vegetarische voeding te schrijven.

Met kerst heb ik voor het eerst pannenkoekjes zonder eieren gegeten. Het beslag was door mijn jongste dochter gemaakt en ze gebruikte daarvoor een "egg replacer". Met dit product kun je bakken: bijvoorbeeld pannenkoeken, cakes en je kunt er suiker-schuimpjes mee maken. Een bijzonder product, het is zonder gluten, zonder eieren, zonder zuivel, zonder soja en zonder gist. Ik heb de voor het schrijven van dit bericht de verpakking mee naar huis genomen om te kijken wat er dan wel in zit. 
Er zit in:
aardappelzetmeel, tapiocazetmeel, rijsmiddel: calciumcarbonaat, zuurteregelaar, citroenzuur, plantaardig bindmiddel: methylcellulose.
Het is een poeder en je moet er water aan toe voegen om er een eivervanger van te maken. Je kunt het niet gebruiken voor gekookte eieren,  roerei en gebakken ei, maar dat lijkt me ook logisch!
Voor geïnteresseerden: dit is de verpakking van de eivervanger

Ik vond deze pannenkoekjes prima smaken. In een verpakking zit eivervanger voor 66 eieren. Het lijkt me vooral handig voor mensen die allergisch zijn voor eieren of alleen eieren gebruiken om te bakken en niet voor op brood.

donderdag 28 december 2017

Dubbel energie betalen!

Al weer tijd geleden ben ik overgestapt en in de eerste week van januari 2018 start de levering van het nieuwe energiebedrijf VandeBron. Tot mijn verbazing is hun automatische incasso al gestart. Ik heb in de afgelopen dagen zowel voor Pure energie betaald (de "oude" leverancier, die betaal ik altijd aan het einde van de lopende maand, deze keer op de 27e december) als het maandbedrag over januari van VandeBron (22 december).


Raar hoor! Ik heb nog nooit meegemaakt dat het voorschot voorafgaande aan de leveringsmaand geïncasseerd werd. Nu, in de voor veel mensen dure maand december, mag ik dus 2x voorschotten voor levering energie betalen.
Een vreemde zaak!
Mijn energielevering start op 6 januari en ik heb al voor de maand januari betaald!
Op zich voor mij financieel geen probleem, het voorschot voor de oude leverancier houdt vanaf nu op en dan volgt de eindafrekening in januari/februari.

Wanneer betaal jij je maandvoorschot? Doe je dit voorafgaand aan de maand, of aan het einde van de maand/

woensdag 27 december 2017

Vitamines en mineralen

Heel lang heb ik helemaal geen vitamines geslikt. Ik vond dat volwaardige voeding genoeg voedingsstoffen moest bevatten om mijn vitaminebehoeften en behoefte aan mineralen te dekken.
Waarom zou je dan geld uitgeven aan pillen die niet nodig zijn?

Sinds 5 jaar slik ik vitamine D en vitamine B12.
Met vitamine D ben ik begonnen omdat het geadviseerd wordt voor vrouwen vanaf 50 jaar om extra vitamine D te slikken. Ik begon 10 jaar te laat, maar dat was omdat ik niet wist wat het advies van het voedingscentrum was.
Vitamine B12 slik ik ook sinds 5 jaar, nadat bekend werd dat langdurig gebruik van het medicijn metformine (= voor diabetes) gebrek aan vitamine B12 kan geven. Ik slik metformine, dus wat extra vitamine B12 kan geen kwaad.

Sinds ik vrijwel uitsluitend vegetarisch eet, ben ik begonnen met ijzertabletten in combinatie met vitamine C. Vitamine C zorgt voor een betere opname van de ijzer.
Dan vraag je je misschien af: kun je niet beter een multivitamine preparaat slikken?
Bij mijn weten zijn er wel multivitamines voor ouderen, maar niet speciaal afgestemd op wat ik wil hebben, er zit vaak te weinig ijzer in en/of te weinig B12.

Dan vraag je je misschien af, wat kosten die 4 tabletten die jij nu slikt?  

per dag
ijzer 0,0249
C 0,0056
B12 0,0018
D, hoge dosering 20 microgram 0,0133
            totaal 0,0456

Het totaalbedrag per dag is dus ongeveer 4,5 cent. In feite is het bedrag lager, want ik deze tabletten altijd koop tijdens acties. Ook deze week is er weer een actie bij Kruidvat (geen financiële belangen hoor!), waarbij het 2e potje voor de halve prijs is.  Als ik de kosten van de gebruikte vitamines omreken per maand en uitga van de actieprijzen, dan betaal ik 1 euro en 4 eurocent per maand.


Ter aanvulling, naar aanleiding van reacties:

Een bevriende diëtiste deed een opleiding orthomuleculaire therapie en ik mocht een jaar lang één van haar proefpersonen zijn. Ze deed een intake om te bepalen wat ik nodig had en schreef toen vitamines en mineralen in hoge doses voor (dat is wat orthomuleculaire therapie in feite is: hoge doses vitamines en mineralen van hoge kwaliteit). Ik kreeg gratis dure pillen en mocht om de paar maanden vertellen hoe ik mij daar op voelde. Ik heb 12 jaar geleden voor honderden euro's pillen geslikt. Ik moet helaas zeggen dat ik mij niet beter voelde na maanden met veel dure pillen.
Ik voelde mij nog net zo als anders, net zo vaak verkouden en ik had net zo vaak andere klachten.
Waarschijnlijk had ik helemaal geen tekorten en te veel heeft geen effect.

dinsdag 26 december 2017

Geen "lelijke" kerstkaarten meer kopen.

In mijn collectie kerstkaarten zitten ook kaarten die ik eigenlijk niet mooi vind. Sommige zijn in mijn ogen maar nèt acceptabel. Ooit gekocht toen ik echt zuinig moest en dan kocht ik heel goedkope kaarten. Alles wat het aanzien nog enigszins waard was, dat heb ik verzonden.
De lelijkste, die blijven natuurlijk liggen, want die vind ik niet mooi genoeg om te verzenden.Daarom mijn besluit nu: ik koop alleen nog prachtige kaarten die echt leuk zijn om te verzenden en ook om te ontvangen en de resten, dat wat ik misschien maar beter nooit had moeten kopen, die gaan bij het oud papier.

Het is toch zonde om daar een dure decemberzegel aan te spenderen?
Die zegels kosten dit jaar 73 cent per stuk. Vijftien jaar geleden, in 2002, betaalden we voor decemberzegels €0,27, nu bijna 3 x zo veel!

maandag 25 december 2017

Een fijn kerstfeest

Het is eigenlijk heel eenvoudig en beslist niet duur om kerstsfeer in huis te halen. Je haalt wat groen bij de bloemist of uit je eigen tuin en knutselt wat. Je haalt je oude kerstversiering van stal en doet de  lampjes aan.


Ook kaarsen branden vind ik altijd heel rustgevend en knus. Met mijn kat in de woonkamer ben ik wel heel voorzichtig met kaarsen.
Ze staan bij mij altijd in een metalen lantaarn en dan nog zorg ik, dat ik er bij blijf.Lieve lezers, ik wens jullie veel plezier tijdens de feestdagen en zorg voor een veilige omgeving. Mocht je echte kaarsjes in je kerstboom willen, houd dan goed blusmateriaal bij de hand! Als er brand uitbreekt, dan grijpt het vuur snel om zich heen, veel sneller dan jij misschien zou denken! 

zondag 24 december 2017

Energieverbruik in de afgelopen week - kosten deze week: €14,81

In de afgelopen week heb ik in vergelijking met vorige week relatief weinig gas verbruikt en iets meer stroom.

Verbruik gas in de afgelopen week: 19,7 m3
Verbruik gas in de week daarvoor: 28,2 m3

Verbruik stroom in de afgelopen week: 12 kWh
Verbruik stroom in de week er voor: 11 kWh

Het lagere gasverbruik is heel verklaarbaar: het was minder koud en ik werkte in de afgelopen week 3 volle dagen en dan staat de CV op 15,5 graden.
Ook het beetje extra stroomverbruik is verklaarbaar: kerstverlichting. Ik heb gewone lampjes die per 20 lampjes 19,4 Watt verbruiken. Afgezet tegen LED-lampen van 7 en 11 Watt die zeeën van licht geven, zijn  de kerstlampjes "energieslurpers".

Kosten deze week, uitgaande van 63 cent per m3 gas en 20 cent per kWh: €19,97.
Ik heb het daarbij over de verbruikskosten en niet over de vaste kosten, die reken ik voor nu even niet mee.

Wat geef je de krantenbezorger?

Een paar dagen geleden kwam de bezorger langs met de nieuwjaarswens.
Traditiegetrouw betekent dit dat ik als abonnee de beurs moet trekken en met geld op de proppen moet komen.
Maar hoeveel geef je dan?

Mijn krant wordt alleen op zaterdag bezorgd. Op de andere vijf abonneedagen lees ik de krant digitaal en krijg ik hem niet in de bus. De afgelopen maanden was de krant 3x niet bezorgd of veel te laat bezorgd.  Dat hoeft niet aan de bezorger te liggen, maar kan ook andere oorzaken hebben.
Wat is een redelijk bedrag?
Ik vind het lastig om een bedrag te bepalen. Ik gaf 3 euro. Dat is dus voor 1 bezorgdag per week.
Als je het omrekent naar een volledig abonnement staat dat gelijk aan 18 euro voor 6 bezorgdagen per week.
Geef jij geld aan de krantenbezorger en wat vind jij in mijn geval redelijk?

zaterdag 23 december 2017

35 euro per week, hoe ging het deze week?

Wat een drukte de afgelopen dagen in de supermarkt!
Ik doe meestal op donderdag- en vrijdagmiddag boodschappen en door die ene dag, komende maandag, dat de winkels niet open zijn, is het een drukte van belang  en de boodschappenkarren zijn afgeladen vol!
Op zaterdag doe ik nooit boodschappen. Ik zwem en pas op mijn kleindochter.  Misschien haal ik morgen nog wat vergeten boodschappen, maar ik denk niet dat dit nodig is.

  16 -23 dec. 2017
*=aanbieding,@=afgeprijsd, GTA=geld terug actie WAAR PRIJS
Voeding
limoen* AH 0,34
1,5 kg Elstar* AH 2,59
komijnekaas* AH 2,41
brood, 1 hele volkoren AH 1,19
eieren, 6 stuks AH 1,65
appelstroop, grote pot pindakaas & jam* AH 2,25
boter, 2 pakjes van 250 gr* AH 3,13
cervelaatworst @ AH 0,95
puntpaprika, 500 gr. AH 2,00
courgette AH 0,71
daikon (soort reuzen-radijs)* Toko 0,99
blauwe kaas, 3 pakjes van 125 gr* AH 2,81
3 x 450 gram tofu Toko 3,87
haringfilet, gerookt, 3 stuks AH 2,07
2x 2 bollen knoflook* AH 0,85
crème fraîche AH 0,69
A-merk knoflooksaus en curry saus* AH 1,37
Snacks 0,00
Dranken
melk, vers, 2 liter aH 1,39
melk, 2 liter houdbaar* AH 1,13
Kat 0,00
Verzorging 0,00
TOTAAL 32,39

Wat kocht ik?
Ik heb wat beleg gekocht, 2 + 1 gratis. Altijd leuk! Ook de roomboter was in de aanbieding. Aangezien de goedkoopste roomboter tegenwoordig 1,99 per pakje kost, heb ik twee pakjes ingeslagen.
Verder nogal wat eiwit bevattende levensmiddelen, zoals eieren, cervelaatworst, blauwe kaas, komijnekaas, tofu en haringfilet. Ook de pindakaas bevat veel eiwit trouwens.
Ik kocht vrij veel melk, ook houdbaar uit de aanbieding. Dan heb ik wat voor als mijn verse melk ineens op blijkt te zijn!

vrijdag 22 december 2017

Vegetarische vrijdag - met de kerstdagen vlees op het menu?

Afgelopen week had ik de Allerhande mee naar huis genomen.
Het is ongelooflijk hoeveel ruimte er wordt besteed aan gerechten met vlees, vis of gevogelte.
Als je snel wilt zoeken in de inhoudsopgave, dan vind je in de rubriek vegetarisch welgeteld 3 recepten voor hoofdgerechten. Verder zijn er geen kopjes vegetarisch. Er zijn kopjes: ontbijtgerecht, lunch/brunchgerecht, voorgerecht, bijgerecht en hapjes, maar daar is geen onderverdeling in recepten die vegetarisch zijn. Wel staat er bij 8 recepten lactosevrij en 7 recepten zijn glutenvrij. In feite wordt er dus meer aandacht geschonken aan lactosevrije en glutenvrije recepten, dan aan recepten zonder dood dier.
Waarschijnlijk zijn er wel meer recepten zonder vlees, maar dan moet je ze eerst doorlezen, je haalt ze niet uit de inhoudsopgave. Jammer is dat!
Vroeger stonden er met kerst ook budgetgerechten in het lijfblad van AH. Die zijn er tegenwoordig niet meer. Zou AH denken dat er geen mensen meer zijn met een smalle beurs die toch een feestelijke maaltijd op tafel willen zetten?
Als je de Allerhande leest, dan moet je bijna wel concluderen dat vlees erbij hoort als je met kerst feestelijk gaat eten.

Ik heb de laatste week een aantal keren op 24 kitchen naar de kerstmenu's van Jamie Oliver gekeken. Die tovert ook steeds enorme stukken vlees uit de oven: een kolossale gebraden gans, een grote lamsbout, een forse kalkoen.


Niet dat het mij niet lekker lijkt, zo'n stuk vlees, maar ik had een tijd terug besloten op een enkele uitzondering na zo weinig mogelijk vlees te eten.
Maak ik voor kerst een uitzondering?
Ik denk het niet!                   

donderdag 21 december 2017

Te moe om te koken

Ik was gisteren zo moe! En om vijf uur had ik totaal geen zin om te koken, geen puf en geen inspiratie.
Naar de snackbar of naar de afhaal-italiaan of afhaal-chinees is geen optie, dan ben ik nogal lang onderweg en moet bovendien wachten.
Eigenlijk wilde ik iets met aardappelen en spruitjes. Ik heb vijf kilo aardappels gekregen en ik had een pond spruitjes die zo langzamerhand op moesten, maar ik kon met die aardappels en spruitjes niets verzinnen.
Dus heb ik het idee van de aardappels verlaten. Ik bedacht dat ik de spruitjes ging roerbakken!
Dat heb ik eerder gedaan, naar een recept van Jamie Oliver en dat was heel smakelijk. Dat was alleen maar groenten snijden aan de keukentafel en die even bakken. Die aardappels komen later wel.

Ik maakte eten voor 2 dagen.
Hoe deed ik het?
Ik heb de 500 gram spruitjes in plakjes gesneden (minstens 4 plakjes per spruitje)
Ik heb een rode peper, twee knoflooktenen, een gemiddelde ui en een flinke rode paprika gesnipperd.
alles 12 minuten geroerbakt in de wok. Ik heb niet steeds staan roeren, alleen zo nu en dan.
Naar smaak zout en peper toevoegen.
Daarna heb ik er voor de koolhydraten en eiwitten een blikje linzen bij gedaan, doorgewarmd en mijn snelle maaltijd was klaar.

woensdag 20 december 2017

Kerstkaarten verzenden

Ieder jaar weer ben ik laat met het verzenden van kerstkaarten. Na sinterklaas en mijn verjaardag op 6 december heb ik eerst even tijd nodig om bij te komen en dit jaar werd ik ook nog ziek vanaf 11 december.
Die ziekte is nu wel weer weg, ik ben alleen nog flink verkouden, verder voel ik mij wel OK.
En nu die kaarten nog.

Ik heb besloten wel kaarten te sturen, maar ik moet er nog aan beginnen. Het worden dus misschien wel nieuwjaarskaarten en geen kerstkaarten.
Ik vind het zelf leuk om kaarten te ontvangen, dus vind ik dat ik ook kaarten moet versturen, anders klopt er voor mijn gevoel iets niet.


Mijn voornemen is ze vandaag te schrijven en te posten.
Als ik het vandaag niet doe, dan wordt het niets meer.

Stuur jij kerstkaarten?

dinsdag 19 december 2017

Bijna vakantie!

Nog twee dagen werken en dan is het zo ver: de kerstvakantie!
Heerlijk, ik heb er echt zin in!
Uitslapen, zwemmen en het huis wat opruimen en schoonmaken. Gewoon wat achterstallig onderhoud en verder naaien, breien en andere leuke dingen doen.
Het huis is al een tijdje in kerstsferen, met lampjes en sterren, mijn kerstengel, en een heerlijke geurkaars Christmas Memories. Een van de weinige geuren waar ik niet benauwd van word en niet van ga hoesten!
Ik heb sinds jaren weer eens een echt kerstboompje gekocht. Klein, 35 cm exclusief pot, maar met kluit, dus met enig geluk kan ik er volgende winter nog weer van genieten!

Mijn oude kerstengel, al wel bijna 20 jaar geleden gekocht bij de V&D

17 dagen niet werken en  wel een inkomen ontvangen zonder daar ook maar iets voor te doen. Het lijkt bijna oefenen voor mijn pensioen!